Osuma toi­mii aktiivisesti!

Osuma toteut­taa ympä­ri­vuo­ti­sesti musii­kin tans­sin ja vies­tin­nän keik­koja, sekä rek­ry­toi uusia jäse­niä jatkuvasti.

Ota yhteyttä: info@osuuskuntaosuma.fi