liity jäseneksi

Täytä omat tie­tosi alla ole­vaan lomak­kee­seen, niin olemme sinuun mah­dol­li­sim­man pian yhtey­dessä sopi­mus­asioista. Lähe­tämme sinulle alle­kir­joi­tet­ta­vaksi liit­ty­mis­lo­mak­keen, jonka voit palaut­taa joko säh­kö­pos­titse tai Osu­man pos­ti­laa­tik­koon Kotkantielle.

HENKILÖTIEDOT

Nimi*

Pos­ti­nu­mero*

Puhe­lin*

OSAAJAPROFIILI

Suun­tau­tu­mis­vaih­toehto*

Osaaminen1*

Olen luke­nut Osu­man toi­min­ta­pe­ri­aat­teet ja hyväk­syn ne.
Olen luke­nut Osu­man sään­nöt ja hyväk­syn ne.