Musiikki

Osuma tar­joaa sekä musii­kin ope­tusta että esiin­ty­mistä eri­lai­sissa kokoon­pa­noissa. Ope­tusta voi tilata sekä yksit­täi­sinä oppi­tun­teina että pidem­pinä oppi­tun­tien sar­joina. Esiin­ty­mi­set vaih­te­le­vat soo­loista useam­man soit­ta­jan kokoon­pa­noi­hin. Pal­ve­lu­tar­jon­taan kuu­luu sekä klas­sista, hen­gel­listä että rytmimusiikkia.

 

Toteu­tu­neita musiikkikeikkojamme

Oulun Osuus­pankki

musiik­kie­si­tys, Taitaja-tilaisuus 2015

Oulun seu­dun ulosottovirasto

musiik­kie­si­tys, kun­nia­merk­kien jakotilaisuus

LiSMO Limin­gan seu­dun musiikkiopisto

musiik­kie­si­tys