Tanssi

Osuma tar­joaa tans­sio­saa­mista esiin­ty­mi­sen ja ope­tuk­sen osa-alueilta. Ope­tusta voi tilata sekä yksit­täi­sinä oppi­tun­teina että pidem­pinä oppi­tun­tien sar­joina. Tans­sin osaa­mi­sa­lueita ovat muun muassa baletti, show­tans­sit, pari­tans­sit ja kan­san­tanssi. Kan­san­tans­sissa ja pari­tans­seissa osaa­mi­sen pää­paino on koti­mai­sissa tans­si­la­jeissa. Osu­man tans­si­jat esiin­ty­vät sekä soo­loissa että usean hen­gen kokoonpanoissa.