Visuaalinen suunnittelu

Osuma tarjoaa visuaalisen suunnittelun osaajia muun muassa av-tuotannon, graafisen suunnittelun sekä verkkojulkaisun aloilta.
Osuman visuaalisen suunnittelun osaamista käytetään muun muassa markkinointivideoihin, valokuvaukseen, verkkosivujen ja yritysilmeiden suunnitteluun sekä grafiikan tuottamiseen ja erilaisten julkaisujen taittamiseen.